Waarom meedoen

De Lions kennen mannen-, vrouwen- en gemengde clubs. Onze ‘versie’ bestaat uit een interessante groep mannen, met verschillende beroepen, leeftijden, achtergronden en netwerken. We ontmoeten elkaar regelmatig en werken in teams aan onze evenementen en maatschappelijke projecten. Onze bijeenkomsten zijn meestal informeel. Als er iets te vieren valt, doen we dat graag en van harte. Als Lions weten we elkaar in clubverband, maar ook privé en soms ook zakelijk te vinden voor advies of een luisterend oor. We steunen elkaar als dat nodig is. Betrokkenheid, inspiratie en motivatie zijn de pijlers waarop onze club is gebouwd. 

Lions ervaren hun verbinding met ‘de club’ vaak als een extra dimensie naast hun carrière. Bijvoorbeeld omdat het goed voelt om een concrete, positieve bijdrage leveren aan een wereld waarin het geluk niet voor iedereen voor het oprapen ligt. Maar ook omdat er binnen de club vaak persoonlijke banden en jarenlange vriendschappen ontstaan. Het is mooi om te zien hoe iedereen, vaak naast een druk bestaan als bijvoorbeeld ondernemer, manager of bestuurder, daar toch tijd voor weet vrij te maken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoe zijn we o.a. maatschappelijke actief

 • Bij toerbeurt rijden we wekelijks met de electro-car van de Weidevogelhof om senioren naar hun vrijetijdsbesteding te vervoeren.
 • Organisatie van de ‘MudMakers’; een succesvolle ouder-kind activiteit in het teken van plezier, teambuilding en veel modder. Offroad hardlopen met spectaculaire hindernissen waar iedereen zijn persoonlijke uitdaging in kan vinden.
 • Fundraisingprojecten zoals ‘De Week van de Beweging’, De ‘Sponsor Challenge’ en De ‘Koningsspelen’, waarbij kinderen letterlijk en figuurlijk in beweging komen om kinderen in een achterstandssituatie een duwtje in de rug te geven.
 • Sollicitatietraining (helpen bij het vinden van stageplekken) van VMBO- leerlingen: in de gesprekken kunnen leerlingen alles wat ze op school als voorbereiding geleerd hebben in de praktijk oefenen. 
  Het doel is om ze vooral meer zelfvertrouwen te geven, want dit ontbreekt vaak bij VMBO leerlingen. Het gaat om een gesprekje oefenen in eenvoudig taalgebruik, want ze zijn nog erg jong.
 • Jaarlijks organiseren we de ‘Lions Night’ in Hotel van der Valk. Samen met de lokale Rabobank ‘oberen’ alle Lions zelf en voorzien we een kleine 300 gasten van een smakelijk driegangenmenu en een fundraising-programma. De Lions Night is ons grootste sponsor-event waarbij we niet zelden meer dan 35.000,00 inzamelen voor een goed doel.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jouw betrokkenheid

Als lid rekenen we op je zichtbare inzet voor en je persoonlijke betrokkenheid bij de club. Dat is nodig voor het opbouwen van een onderlinge band en voor de voortgang van onze projecten. Maar natuurlijk begrijpen we ook dat niet ieders agenda altijd even plooibaar is. Daarom staat de voortgang van de projecten voorop. De verschillende teamleden zorgen daar met elkaar, voor. 

Onze maandelijkse bijeenkomsten

Het maandelijks diner biedt je de gelegenheid om bij te praten, relaties te verdiepen, te luisteren naar een interessante spreker of het bezoeken van een bedrijf in de buurt. Tijdens de maandelijkse teamvergadering houden we elkaar op de hoogte van de voortgang van projecten en informeert het bestuur ons over o.m. de regionale, landelijke of internationale agenda van de Lions Club. We houden onze bijeenkomsten meestal in Het Witte Huis in het centrum van Pijnacker.

Hoe word je lid?

Je kunt worden aangemeld door een bestaand lid, maar je kunt je ook zelf – of zelfs samen met een andere geinteresseerde - als kandidaatlid aanmelden. Lid worden betekent dat je onze Lions Erecode onderschrijft en er naar handelt. Een eerste, persoonlijke kennismaking geeft vaak over en weer een al goed beeld van de mogelijke ‘match’ tussen de club en het nieuwe lid. Bij een ‘klik’ nodigen we je graag uit om een aantal ontmoetingen bij te wonen, zodat je de sfeer kunt proeven en kennis maakt met de andere clubleden.

Daarna kun je definitief door het bestuur als nieuw clublid worden geïnstalleerd.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lions Erecode

Van een Lion mag verwacht worden dat hij:

 1. zich tijdens zijn werk/leven zodanig zal inzetten dat hij aanspraak mag maken op een goede reputatie;
 2. goede resultaten nastreeft tegen een redelijke vergoeding, zonder gebruik te maken van ontoelaatbare middelen of door anderszins incorrect te handelen;
 3. steeds voor ogen houdt dat zijn positie/carrière niet ten koste van anderen mag worden opgebouwd; degenen die een beroep op hem doen niet in de steek laat en trouw is aan zijn principes;
 4. bij twijfel of zijn positie of handelen tegenover een ander wel rechtmatig of moreel verantwoord is, twijfel wegneemt, ook al is dat strijdig met zijn eigenbelang;
 5. vriendschap niet als middel maar als doel beschouwt; ervan uitgaat dat ware vriendschap niet berust op wederzijds verleende diensten, niets verlangt en diensten aanvaardt in de geest waarin zij worden gegeven;
 6. hij zich steeds bewust is van de plichten ten opzichte van zijn land en leefgemeenschap, zich in woord en daad loyaal gedraagt en zoveel als mogelijk is tijd, energie en middelen voor deze samenleving inzet;
 7. zijn medemensen helpt door mee te leven in gevallen van nood en steun en hulp biedt;
 8. voorzichtig is met kritiek, royaal met lof en zich niet negatief maar constructief opstelt.

Contact

President's Slogan

Met elkaar voor mekaar