Afroza's Place


Het project betreft de ontwikkeling van de woon-, werk- en leerboerderij Afroza's Place. Dit project is de laatste schakel in de keten van voorzieningen om kinderen met een handicap een toekomst te bieden. Vele jaren is stap voor stap en doelgericht invulling gegeven aan een project dat inmiddels als schoolvoorbeeld geldt voor hulp aan kinderen met een verstandelijke handicap of spastische verlamming in een ontwikkelingsland. En Afroza's Place is de kroon op het werk. Wat nog ontbreekt is de bouw van een woonvoorziening. De grond waarop deze voorziening zal komen is al aangekocht.
In augustus 1998, werd Stichting Shishu Niketan opgericht. Doel van de stichting, kortweg SSN, was om een dagcentrum voor gehandicapte kinderen in Bangladesh te ondersteunen met kennis, hulp en financiën. In de drie jaar ervoor was het centrum opgezet door Antoinette Termoshuizen, samen met een paar Bengaalse collega's. 
De activiteiten in Bangladesh omvatten inmiddels drie kinderdagcentra, een aantal deelprojecten waaronder ambulante zorg en zelfhulpgroepen. En meer dan twintig medewerkers. De activiteiten worden uitgevoerd door de 'Disabled Rehabilitation and Research Organisation', de Bengaalse partnerorganisatie van SSN.
De kinderen van het eerste uur zijn inmiddels jongvolwassenen; daardoor is tegenwoordig ook behoefte aan activiteiten als praktijkonderwijs en aangepast werk.
Niketan heeft inmiddels aangetoond dat een hulporganisatie helemaal niet groot hoeft te zijn, over een betaalde staf en bijbehorende grote budgetten moet beschikken om als 'professioneel' te worden aangemerkt. 

HOOFD SPONSORS

NCDO
Rabobank Zuid-Holland Midden

GOUDEN SPONSORS

Besos
Huis & Hypotheek
Ruseler Makelaars
Westland Energie Services
Hortimax
Hotel Den Haag - Nootdorp

 

 

Stuwende Kracht

Antoinette is de stuwende en onvermoeibare kracht binnen het bestuur. Zij weet zich omringd door een aantal enthousiaste bestuursleden en helpers. Die vrijwilligers hebben zich de afgelopen tien jaar op eigen wijze, zowel in Nederland als in Bangladesh, actief en belangeloos ingezet.

DE OPBRENGST €80.000

Onze LionsClub ondersteunt het project van Niketan om de woon-, werk- en leerboerderij Afroza's Place te realiseren. De 11e Lions Night van Lionsclub Nootdorp-Pijnacker brak alle records. 
Op vrijdag-avond 7 november was het bijzonder druk in hotel Den Haag-Nootdorp. Bijna 30 Lionsleden aangevuld met een tienkoppig team van de Rabobank Zuid-Holland Midden onthaalden de 240 aanwezigen op een sociaal en culinair prima verzorgde avond. Dit jaar stond het doel in het teken van de realisatie van een woonvoorziening voor ernstig verstandelijk gehandicapte jongeren in Bangladesh, een doel van de Stichting Niketan. Bram Vos, president van de Lionsclub, overhandigde aan een totaal verraste Antoinette Termoshuizen een cheque van €80.000,-. De cheque werd staande de avond uitgeschreven, eerst voor het bedrag van vorig jaar (€60.000,-) maar, zo zei Bram, daar doen we het dit jaar niet voor en de 6 werd in een 8 veranderd. Bij deze correctie werd het wat stil aan de tafels. Niet in de laatste plaats bij Antoinette zelf en de aanwezige familieleden die een traantje wegpinkten. Het record van vorig jaar werd gebroken dankzij meer couverts, meer sponsors en het goede doel waarvoor de avond werd georganiseerd. Een geweldig resultaat, mede dankzij de inzet van de mosselcommissie, de begunstigers en de aanwezigen, die voor het doel royaal in de buidel tastten. Een woord van dank ging naar de plaatselijke Rotary Club waarmee de Lions goede banden onderhoudt. Zij besloten om voor het goede doel € 1.000,- ter beschikking te stellen.
Het werd een perfecte avond met de in Lions schorten geklede mosselmannen samen met de Rabo-das gestrikte collega’s. Ze werden collegiaal en professioneel bijgestaan door de erg attente leiding en medewerkers van hotel Den Haag-Nootdorp. En de gasten? Die hadden het erg naar hun zin.  

 

Contact

President's Slogan

Met elkaar voor mekaar