Hospice Koningshove


 

Wat als je ziek bent
en niet meer beter wordt?


Voor de meeste mensen geldt dat ze het allerliefste thuis willen sterven. Helaas is dat niet altijd mogelijk en een hospice biedt dan uitkomst.

Momenteel wordt hiervoor door inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp veelal een beroep gedaan op de hospice mogelijkheden in omliggende plaatsen. Hierdoor ontbreekt, juist in de laatste levensfase, de vertrouwde begeleiding.

Twee Delftse huisartsen hebben het initiatief genomen om de realisatie van een hospice binnen onze gemeente vorm te geven.

De Lions Club Nootdorp-Pijnacker is gevraagd hierbij de nodige ondersteuning te verlenen; fondsen te werven om het hospice tot werkelijkheid te maken en de juiste zorg te organiseren voor onze toekomstige gasten.

JE LAATSTE ADRES
BIJNA ZOALS THUIS

Koningshove wil voor de mensen die niet thuis kunnen overlijden een bijna-thuissituatie creëren; een huis in hun eigen leefomgeving waar de kwaliteit van hun leven bij het sterven voorop staat. Dit betekent onder meer een warme, veilige en liefdevolle omgeving met aandacht voor de wensen en behoeften van de gasten en hun naasten. Uitgangspunt is dat de gasten zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Samen met hun naasten kunnen zij, met behoud van eigen waarde(n), vorm en inhoud geven aan hun levenseinde. De vrijwilligers zijn aanwezig om, desgevraagd, ondersteuning te bieden.

Ga voor meer informatie naar: www.koningshove.nl 

Contact

President's Slogan

Met elkaar voor mekaar