Sporten voor kinderen door kinderen
De Koningsspelen worden dit jaar georganiseerd op vrijdag 12 april 2019.
Op het sportpark van AV 40 aan de Brasserskade in Delft en op het sportcomplex van de Wippolder in Delfgauw vindt er op deze dag een vrolijk, onvergetelijk en sportief feestje plaats.

Koningsspelen worden op deze dag georganiseerd door de deelnemende scholen in samenwerking met Team4Talent en de Lions Club Nootdorp Pijnacker.
Het doel van deze koningsspelen is om kinderen samen in beweging te krijgen.

De dag moet voor de kinderen vooral leuk en gezellig zijn waar zij met elkaar kunnen sporten. Daarnaast is het voor de kinderen belangrijk voor de mentale en sociale ontwikkeling.
Dit wordt bereikt door ze de mogelijkheid te bieden een aantal verschillende sporten te beoefenen.
Bij de organisatie hiervan kunnen de scholen een beroep doen op Team4Talent. Deze zorgen voor de spelvormen , de materialen en de begeleiding.

Op initiatief van Team4Talent en de Lions Club Nootdorp Pijnacker is aan dit sportief evenement een fundraising gekoppeld.
Door middel van een sponsorloop kunnen de kinderen deelnemen. Kinderen die deelnemen aan de sponsorring vragen als beloning voor hun sportieve prestaties een kleine financiële bijdrage van familie, vrienden en bekenden. De opbrengsten hiervan zullen ten goede komen aan de stichting Ki-ka , en een door de scholen zelf aangedragen doel.

 

Contact

President's Slogan

Verleden heb je,
    Toekomst moet je maken!