Koningsspelen 2018 leidt tot een regen van cheques

Op 28 juni jl. werd het resultaat bekend gemaakt van de door dit jaar georganiseerde Koningsspelen gehouden op 20 april van dit jaar. Op initiatief van de Team4Talent en de Lions Club Nootdorp-Pijnacker werd een sponsorloop georganiseerd met als resultaat een flink bedrag voor de Stichting Kinderboerderij Pijnacker, de Stichting Elk Kind Een Bal en voor de door de scholen aangedragen eigen doelen. Met in totaal € 8.000, te verdelen over deze doelen, gingen op afgelopen donderdag 28 juni veel cheques van hand tot hand.


Het doel van deze Koningsspelen is om kinderen samen in beweging te krijgen door middel van het beoefenen van een aantal verschillende sporten inclusief een sponsorloop waarvan de opbrengst ten goede komt aan de drie doelen. Het wordt dan echt sporten voor Kinderen DOOR Kinderen.
’s Morgens kregen de scholen aan de Florijnstaat in Delfgauw te horen hoeveel pecunia zij hebben gescoord. Een vertegenwoordiging van leerlingen overhandigden, in aanwezigheid van schooldocenten, leden van het Team4Talent en de Lionsclub, de cheques. Willem Vermeulen van de Lionsclub regisseerde de bijeenkomst die in de sporthal werd gehouden. Hij bedankte de kinderen die zo hun best hebben gedaan om via bijdragen van opa, oma, vader en moeder, de buren en noem maar op, dit resultaat te kunnen noteren.
In het begin van de middag was het “cheque comité” in een wat andere samenstelling te gast bij de De Keizerskroon aan de Zilverreigersdreef in Pijnacker-Keijzershof. Hier hadden leerlingen van de onder- en bovenbouw hun sportieve prestaties in dienst gesteld van de goede doelen-stichtingen. Ook deden ze hun best om bij te dragen aan het opleuken van het schoolplein. Ook hier werden de kinderen bedankt door Lionspresident Hans Hoven en Lion John Hoozemans die tevens het Team4Talent dankte voor hun organisatorische inzet van dit sportieve evenement.
Tachtig procent van de bijna € 8.000 die door de leerlingen van de vier scholen bijeen werden gelopen, werd verdeeld over de beide Stichtingen. Twintig procent komt ten goede aan een of meer bestemmingen waarvoor de scholen zelf hebben gekozen. Kijkend naar het aantal jeugdige leerlingen uit zowel de onder- als de bovenbouw, ging het leeuwendeel van de opbrengst naar de Keizerskroon.
De heer Xander Valkenburg van de Stichting Kinderboerderij toonde zich ingenomen met de ontvangen bijdragen. Het streven is om halverwege 2019 te starten met bouw van een kinderboerderij, waarvan de locatie niet ver van het scholencomplex in Keijzershof ligt.

De heer Brahim Lakhak, zelf voetballer en bestuurslid van de Stichting Elk Kind Een Bal, bedankte de organisatoren en leerlingen voor de cheque. Hij benadrukte het doel van de Stichting. Een Bal is niet alleen een middel om mee te kunnen bewegen en te sporten. Het is meer. Een bal heeft ook een sociaal en maatschappelijk doel, in Nederland maar ook in het buitenland, aldus Brahim.
De Koningsspelen 2018 waren een succes en voor herhaling vatbaar met liefst nog meer scholen. Dit jaar wordt het evenement gesteund door de Stichting Lions Quest Nederland door middel van een tegemoetkoming in de kosten.

 

 

Contact

President's Slogan

Met elkaar voor mekaar