Week van de Beweging 2012


17-21 september

10 basisscholen in Pijnacker kwamen in beweging voor kinderen in Togo, Bangladesh en Armenië

Kinderen in deze landen hebben zoals alle kinderen in de wereld recht op aandacht, warmte en zorg. Zij hebben recht op een menswaardig bestaan en moeten zich kunnen ontwikkelen op geestelijk, emotioneel, fysiek en sociaal gebied. Zorg, educatie en training zijn daarbij onontbeerlijk. Hierdoor worden deze kinderen zelfstandiger en kunnen ze een beroep leren waarmee ze kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden, op die manier worden kansarme kinderen kansrijk.

Voor kinderen in Nederland is het lastig om te beseffen hoe goed wij het hier eigenlijk hebben. De ‘Week van de Beweging’ - een sponsorproject van de Lions Club Nootdorp-Pijnacker en 

10 basisscholen in Pijnacker - bracht kinderen in beweging voor kinderen in Togo, Bangladesh en Armenië.

Wij bekeken een educatieve film over leven daar en ontdekten hoe het is voor kinderen om daar op te groeien. 

In de sportzaal Het Baken werd een avontuurlijk parcours opgebouwd. Kinderen werden uitgedaagd sportieve prestaties te leveren in ruil voor uw beloning. 

Op het sponsorformulier heeft u zelf aan kunnen geven welk bedrag u wilde sponsoren.

 

 

Sponsors

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door: Sneldrukkerij Kopie Plus Pijnacker - Drukwerk | Albert Heijn Ackershof en Tolhek - Frisdrank | de ouderraden van de basisscholen - Buttons | Wim Meijer - Promotiefilm | Gerrit van Schie en Gerrit Jaspers - Busvervoer | Henk van Bregt - Vorkheftruck | Evita Verschoor en Fanny Doornmolen - Zumbadansen | Esther Scheenaard, Albert Roepman en Joanne van Dam - Leerkrachten Lichamelijke Opvoeding | Erwin de Jonge - Coördinatie Scholen en specifiek voor het Onvoki project het echtpaar van Leuven en Lions Club Maria Wörth uit Oostenrijk

> video promotie en introductie

> video kick-off

> video dag 1

> video dag 2

> video dag 3

> video dag 4

> video dag 5

Zumbadansen is Swingen

De ‘Week van de Beweging’ ging op 3 september voor alle kinderen swingend van start met Zumbadansen onder leiding van Evita Verschoor en Fanny Doornmolen. Het speelse karakter en de eenvoudige danspasjes van deze fitnessvorm stimuleerden de kinderen om te shaken en te swingen met de heupen, op het ritme van vrolijke muziek. 

Opbrengst €48.374

De Week van de Beweging in 2012 werd opnieuw in september gehouden maar nu in de kern Pijnacker. Omdat de Lions Club Nootdorp-Pijnacker club dit jaar 20 jaar bestond, koos de Goede Doelen en Fund Raising commissie voor het terug gaan in de tijd en nog eens samenwerking te zoeken met drie organisaties waarvoor de Lions zich al eerder ingespannen hebben. Er is hiervoor meer dan één reden. Ten eerste gaat het om op continuïteit gerichte projecten die vanuit plaatselijke initiatiefnemers zijn gestart en een positieve ontwikkeling doormaken. Verder ervaren wij dat de besturen met hart en liefde voor hun doel staan. Zij verrichten “degelijk werk” op een transparante wijze en de ingezamelde gelden komen voor bijna 100% ter beschikking van het doel in het buitenland. Bovenal passen deze projecten in het thema “Kinderen bewegen voor kinderen”.

Op 3 oktober, in Het Witte Huis te Pijnacker, overhandigde oud Pijnackernaar Hans van Leuven en nu president van de Lions Club Maria Wörth uit Oostenrijk namens zijn club een cheque t.w.v. €4000 als bijdrage voor het project in Togo. Inmiddels had ook Wilde Ganzen haar ondersteuning voor de 3 projecten toegezegd. Mede hierdoor kon Lions Club Nootdorp-Pijnacker het mooie totaal resultaat van €48.374 bekend maken.
“Ik ben enorm trots op de leerlingen van de basisscholen in Pijnacker die tot deze enorme prestatie in staat zijn gebleken”, aldus president Bartjan Kerklaan van de Lions Club Nootdorp-Pijnacker. “Het doorzettingsvermogen van hen is fantastisch”, aldus Kerklaan.

Dit geld komt voornamelijk ten goede aan de drie goede doelen en een klein deel wordt besteed aan maatschappelijke doelen die de scholen zelf zullen bepalen. 

 

We Serve

De Lions Club wil, als internationale serviceclub het onderlinge begrip tussen volkeren in de wereld stimuleren. Daarnaast hebben ‘de Lions’ oog voor verschillende maatschappelijke, culturele en sociale projecten die het welzijn van de samenleving wereldwijd bevorderen. Ook de leden van de Lions Club in Nootdorp - Pijnacker willen graag hun invloed en kwaliteiten aanwenden om bij te dragen aan een wereld met eerlijke kansen voor iedereen. De Lions Club organiseert jaarlijkse de ‘Lions Night’ met het fameuze mosseldiner. In 2010 organiseerden de ‘Lions’ de ‘Week van de Beweging’ voor het eerst in Nootdorp en vorig jaar in Delfgauw. Dit jaar stonden zij samen met tien Pijnackerse basisscholen aan de basis van het evenement. Samen met de kinderen kwamen zij in beweging voor kinderen in Togo, Bangladesh en Armenië! 

De Goede Doelen

De Stichting Onvoki werkt met succes aan het toegankelijk maken van het basisonderwijs voor kinderen uit de allerarmste streken van het West-Afrikaanse land Togo.
De Stichting Niketan zet zich in voor kinderen met een verstandelijke en/of motorische handicap op het platteland van Bangladesh.
De Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië steunt het werk van Maria Goris, een bevlogen Nederlandse vrouw die in Armenië heel direct hulp verleent en daarbij voor een belangrijk deel zich richt op kinderdagverblijven en onderwijsprojecten.

De kansrijken moeten de kansarmen ondersteunen! Wilde Ganzen heeft toegezegd om de opbrengst substantieel te vermeerderen voor alle drie de projecten. 

De Scholen

 

Ackerweide
Nieuwsgierig mogen zijn en met zelfvertrouwen nieuwe zaken aanpakken.
www.ackerweide.nl 

Beatrixschool 
Elkaar ruimte geven en respecteren.
www.beatrixschoolpijnacker.nl 

Tweetalige Montessorischool Casa
Waar kinderen 'citizens of the world' worden en wij ' Education for Life' bieden.
www.casaschool.nl

De Keizerskroon
Een nieuwe wijk, een nieuwe school… Samen bouwen aan de toekomst!
www.dekeizerskroonpijnacker.nl

Josephschool
Lerend, samenwerkend en altijd in beweging!
www.st-josephpijnacker.nl

Johannesschool
Lerende kinderen in een lerende school:Er valt nog zoveel te ontdekken......
www.johannesschoolpijnacker.nl

De Bonte Tol
Ieder kind is uniek. Wij hebben aandacht voor de verschillen tussen kinderen.
www.debontetol.nl

Willem-Alexanderschool 
Leren voor het leven! Goede relaties als basis voor successen. Maximale ontplooiing voor een maatschappij van nu en morgen.
www.wa-school.nl 

De Vlinderboom
Daar waar, door kennis met elkaar te delen, talenten te benutten en kansen samen te creëren, het leren en leven hand in hand gaan.
www.cbsdevlinderboom.nl

De Tweemaster
Samen leren voor de toekomst.
www.de-tweemaster.nl

 

Contact

President's Slogan

Met elkaar voor mekaar