Recife


Voor duizenden zwerfkinderen in Brazilië is er in feite alleen de straat. Veel van hen sterven onder erbarmelijke omstandigheden op jonge leeftijd. Sitio Capim de Chiero is een project waar straatkinderen uit Recife worden opgevangen en gestimuleerd om een nieuw leven te beginnen. Niet eenvoudig omdat het wantrouwen onder de kinderen heel groot is. Door onder leiding van ”straathoekwerkers” groepen te vormen waar bijeenkomsten voor worden belegd, wordt getracht het vertrouwen van de kinderen te winnen. Dit lukt vrij goed en regelmatig stromen er kinderen door naar Adriano’s tuinproject waar overigens de capaciteit niet al te groot is.

Sitio Capim de Chiero

”Recife is een stad van 1,2 miljoen inwoners in Brazilië. Toen de Nootdorper Aad Janssen eenentwintig was, ging hij naar Brazilië om priester te worden. Na zijn opleiding en enkele jaren als priester te hebben gewerkt, ontmoette hij Helena, nu zijn vrouw. Omdat Aad moeilijk klinkt in het Braziliaans noemen de mensen hem daar Adriano. Samen met Helena maakt hij zich sterk voor de erbarmelijke situatie van de straatkinderen. Twaalf jaar geleden zijn zij gestart met het tuinproject op “Sitio Capim de Chiero” (plaats, die lekker ruikt). Een project waar straatkinderen uit Recife in een rustige plattelandsomgeving worden opgevangen en gestimuleerd om een nieuw leven te beginnen. Voor duizenden kinderen in Brazilië rest immers slechts de straat. Veel van hen sterven op jonge leeftijd.Tot voor kort werden ze zomaar doodgeschoten of door groepen tegen betaling vermoord.

DE OPBRENGST €5.000

Om de capaciteit van het tuinproject te kunnen vergroten had de Lions Club Nootdorp-Pijnacker de opbrengst van de Lions Night 2003 met mosseldiner voorbestemd voor dit doel. 
De vijf voorgaande jaren was de traditionele Lion-thuishaven ”Van Ouds het Raadhuis” de plaats waar de jaarlijks Lions Night werd georganiseerd. Dit maal was men uitgeweken naar het ”Witte Paard” in Nootdorp. 
Om de opbrengst te vergroten werd er tijdens de avond ook nog een loterij gehouden. Op deze avond mocht een broer van Adriano een cheque ter waarde van €5000,- in ontvangst nemen uit handen van president Fred Metman. Direct na de uitreiking had Fred Metman telefonisch contact met Adriano in Brazilië die zich uiterst verrast en dankbaar toonde voor deze geweldige bijdrage.

 

Contact

President's Slogan

Met elkaar voor mekaar