INLOOPHUIS DEBORA


Mensen die direct of indirect geconfronteerd worden of werden met kanker dreigen vaak in een isolement terecht te komen. Praten over hun ziekte en over alle emoties mag vaak niet bij herhaling. De fysieke mogelijkheden om aan het maatschappelijke en sociale leven deel te nemen worden geringer. Artsen en verpleegkundigen doen het uiterste om de ziekte te bestrijden. Alle aandacht gaat uit naar de behandeling. Er ontstaat echter een discrepantie tussen wat de arts onder de microscoop ziet en wat de patiënt ervaart. Het doet zowel de patiënt als de behandeling goed als er aandacht is voor de moeilijke omstandigheden waarin men door de ziekte raakt. De behandeling geeft vaak lichamelijke ongemakken en uiterlijke veranderingen. De kwaliteit van leven wordt aangetast, zowel van degene die kanker heeft, als van de partner,het gezin en de direct betrokkenen.

Stichting Inloophuis Delft en omstreken

Inloophuis Debora, een ontmoetingscentrum voor mensen met kanker en hun naasten, is een initiatief van de Stichting Inloophuis Delft en omstreken. Deze stichting wil helpen de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te handhaven door het bieden van een plek waar iedereen die geconfronteerd wordt en werd met kanker terecht kan voor een praatje, een luisterend oor, steun, ontspanningsmogelijkheden en andere activiteiten. Laagdrempeligheid staat hierbij voorop.

DE OPBRENGST €12.000

De Lions Club Nootdorp-Pijnacker draagt het werk en de doelstelling van het Inloophuis een goed hart toe en maakte dit tastbaar door de Lions NIght 2005 met het fameuze mosseldiner in te zetten en de opbrengst van de avond voor dit doel beschikbaar te stellen. Aan het eind van de avond kon president Menno Brouwer een cheque van €12.000,- overhandigen aan penningmeester Peter Bijleveld van Debora, die in zijn dankwoord zijn verrassing over de hoogte van het bedrag niet onder stoelen of banken stak en de ondersteuning uit de streek “want het is Debora in Delft e.o.” onderstreepte. Uit het fantastische resultaat en de vele positieve reacties blijkt dat eten, gezelligheid en fundraising wederom op een succesvolle manier werden gecombineerd.

 

 

Contact

President's Slogan

Met elkaar voor mekaar