Reeds in het midden van de 19e eeuw komt de naam 'lions' voor; clubs van mannen die zich bezighielden met de problemen van 'good governement and good citizenship'

Serviceclubs vonden hun oorsprong in de Verenigde Staten. Onderling hulpbetoon stond daar bij voorop.
Ook bestond er een groot aantal 'businessmen's circles', waarin groeps- en eigenbelang de overhand hadden

Het is de verdienste geweest van Melvin Jones, lid van zo'n 'circle', in te zien dat een grote groep invloedrijke zakenmensen een machtig potentieel zou kunnen vormen in het belang van de gemeenschap in het algemeen. Hij wist een groot aantal groepen te bundelen onder de naam Association of Lions Clubs. De constituerende vergadering vond plaats in Dallas (Texas) in oktober 1917. Nadat de eerste club buiten de Verenigde Staten (Canada) was ontstaan werd de naam gewijzigd in 'The International Association of Lions Clubs'.

Lions is de grootste NGO (Niet Gouvernementele Organisatie) binnen de Verenigde Naties. Na de eerste wereldoorlog ontstonden er ook clubs buiten het Amerikaanse continent. De eerste Nederlandse club werd opgericht op 29 september 1951 te Amsterdam. Den Haag en Rotterdam volgden spoedig.

De internationale organisatie telt bijna 1,35 miljoen leden, verenigd in meer dan 45.000 lionsclubs in 206 landen. LCI is daarmee wereldwijd de grootste organisatie van serviceclubs. Iedere lionsclub kan binnen de spelregels die zijn vastgelegd in de Internationale, de MD 110 en de districtsstatuten een eigen karakter ontwikkelen. Nederland is opgedeeld in 6 districten. Samen vormen deze het Meervoudig District 110, met meer dan 11.500 leden verenigd in ruim 395 lionsclubs en 10 Leo Clubs.

Presidenten Lions Club Nootdorp-Pijnacker

 1. 1992-1993 George Ermers
 2. 1993-1994 Jan Dijksman
 3. 1994-1995 Paul van Egmond
 4. 1995-1996 Hans van Venrooij
 5. 1996-1997 Jan Vincenten
 6. 1997-1998 Willem Vermeulen
 7. 1998-1999 Fons Klijsen
 8. 1999-2000 Wim van der Kooij
 9. 2000-2001 Cor Ripping
 10. 2001-2002 Rik Schurmans
 11. 2002-2003 Peter Hoofman
 12. 2003-2004 Fred Metman
 13. 2004-2005 Frans Lettinga
 14. 2005-2006 Menno Brouwer
 15. 2006-2007 Willem van Haaren
 16. 2007-2008 John Hoozemans
 17. 2008-2009 Bram Vos
 18. 2009-2010 Ronald Kouwenhoven
 19. 2010-2011 Herman van Atten
 20. 2011-2012 Michiel Kouwenhoven
 21. 2012-2013 Bartjan Kerklaan
 22. 2013-2014 John Scheepens
 23. 2014-2015 Willem Kamerman
 24. 2015-2016 Robbie Dröge
 25. 2016-2017 Steven de Frel 
 26. 2017-2018 John van der Spek
 27. 2018-2019 Hans Hoven

Contact

President's Slogan

Verleden heb je,
    Toekomst moet je maken!