Reeds in het midden van de 19e eeuw komt de naam 'lions' voor; clubs van mannen die zich bezighielden met de problemen van 'good governement and good citizenship'

Serviceclubs vonden hun oorsprong in de Verenigde Staten. Onderling hulpbetoon stond daar bij voorop.
Ook bestond er een groot aantal 'businessmen's circles', waarin groeps- en eigenbelang de overhand hadden

Het is de verdienste geweest van Melvin Jones, lid van zo'n 'circle', in te zien dat een grote groep invloedrijke zakenmensen een machtig potentieel zou kunnen vormen in het belang van de gemeenschap in het algemeen. Hij wist een groot aantal groepen te bundelen onder de naam Association of Lions Clubs. De constituerende vergadering vond plaats in Dallas (Texas) in oktober 1917. Nadat de eerste club buiten de Verenigde Staten (Canada) was ontstaan werd de naam gewijzigd in 'The International Association of Lions Clubs'.

Lions is de grootste NGO (Niet Gouvernementele Organisatie) binnen de Verenigde Naties. Na de eerste wereldoorlog ontstonden er ook clubs buiten het Amerikaanse continent. De eerste Nederlandse club werd opgericht op 29 september 1951 te Amsterdam. Den Haag en Rotterdam volgden spoedig.

De internationale organisatie telt bijna 1,35 miljoen leden, verenigd in meer dan 45.000 lionsclubs in 206 landen. LCI is daarmee wereldwijd de grootste organisatie van serviceclubs. Iedere lionsclub kan binnen de spelregels die zijn vastgelegd in de Internationale, de MD 110 en de districtsstatuten een eigen karakter ontwikkelen. Nederland is opgedeeld in 6 districten. Samen vormen deze het Meervoudig District 110, met meer dan 11.500 leden verenigd in ruim 395 lionsclubs en 10 Leo Clubs.

Contact

President's Slogan

Met elkaar voor mekaar