Melvin Jones Fellow Ship Award

-Wij zijn trots op de Lions binnen onze Club die de Melvin Jones Fellowship Award hebben mogen ontvangen. De Melvin Jones Fellowship Award is de hoogste vorm van erkenning in Lions land.

-De onderscheiding wordt uitgereikt aan Lionsleden die zich langdurig en op bijzondere wijze hebben ingezet voor de organisatie en met name een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de doelstelling 'we serve'.

Fred Metman † - 3 september 2010

Tijdens de bestuursoverdracht van het Districtskabinet op 3 september 2010 heeft Fred Metman de Melvin Jones Fellowship Award mogen ontvangen uit handen van districtsgouverneur Jos van Hartingsveldt. Na het Presidentschap van onze club Fred is jaren achtereen informatiemanager van het District geweest. Vanuit die positie heeft hij vele clubpresidenten en clubsecretarissen kunnen helpen met automatiseringsperikelen.

Contact

President's Slogan

Met elkaar voor mekaar