Melvin Jones Fellow Ship Award

-Wij zijn trots op de Lions binnen onze Club die de Melvin Jones Fellowship Award hebben mogen ontvangen. De Melvin Jones Fellowship Award is de hoogste vorm van erkenning in Lions land.

-De onderscheiding wordt uitgereikt aan Lionsleden die zich langdurig en op bijzondere wijze hebben ingezet voor de organisatie en met name een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de doelstelling 'we serve'.

Fellows

Fred Metman † - 3 september 2010

Tijdens de bestuursoverdracht van het Districtskabinet op 3 september 2010 heeft Fred Metman de Melvin Jones Fellowship Award mogen ontvangen uit handen van districtsgouverneur Jos van Hartingsveldt. Na het Presidentschap van onze club Fred is jaren achtereen informatiemanager van het District geweest. Vanuit die positie heeft hij vele clubpresidenten en clubsecretarissen kunnen helpen met automatiseringsperikelen.

Frans Lettinga - 4 oktober 2011
Op 4 oktober 2011 tijdens het clubbezoek van districtsgouverneur Irene van Ophem aan LC Nootdorp-Pijnacker werd Frans onderscheiden omdat hij gedurende zes jaar de functie van districtssecretaris, na het Presidentschap van onze club, op een voortreffelijke wijze heeft vervuld en dat Frans nog steeds bij het districtskabinet is betrokken, want hij vervult dit jaar de functie van zone-voorzitter.

Robbie Dröge 2 oktober 2012
Op 2 oktober 2012 ontving Robbie uit handen van de vorige districtsgouverneur, Irene van Ophem, een Melvin Jones. Robbie, die als clubsecretaris zijn achtste jaar was ingegaan, gaf en geeft op professionele wijze invulling aan zijn taak en vergezelt zijn primaire taakstelling met eigentijdse digitale verworvenheden, ook waar het gaat om externe PR en communicatie. Mede door zijn inzet timmert de club hoog aan de weg waar het gaat om projecten als de jaarlijkse Lions Night en de Week van de Beweging. Dat levert jaarlijks vele tientallen duizenden euro’s op. Robbie’s inspirerende en stimulerende rol komt ook naar voren in de Stichting Samenwerking Lions Nederland-Indonesië waarin hij sinds 2009 als bestuurslid actief is. Gesteund door zijn ondernemende geest en inzet zette hij de formule van de Tong Tong Fair om in een sponsor-diner avond.

Steven de Frel 18 november 2014
Op 18 november 2014 ontving Steven uit handen van de districtsgouverneur, Ina Winters, een Melvin Jones. Het is de 10e keer dat hij de Lions Night (voor onze club het grootste evenement) heeft georganiseerd, aanvankelijk enthousiast meedraaiend als commissielid maar als snel als de man. Heel veel voorbereidend werk gaat hierin zitten in de succesformule van wat eerst de Mosselavond was en later veralgemeniseerd werd tot Lions Night. Een avond met grote opbrengsten. Steven de Frel is ook als bestuurslid actief betrokken bij de Stichting Samenwerking Lions Nederland-Indonesië.

Cor Ripping 2 maart 2016
Op 1 maart werd ons Lionslid Cor Ripping verrast door onze districtsgouverneur Joost Avis met een Melvin Jones Fellowship Award. Cor is niet alleen een Lion in hart en nieren, een bijzonder actief lid en een nuchtere persoonlijkheid van onbesproken gedrag maar bovenal de man die bij al onze activiteiten letterlijk en figuurlijk de handen uit de mouwen steekt. Zijn focus is het mede realiseren van service projecten waarbij hij zich vanuit zijn rol aantoonbaar de Lions organisatie een plaats heeft gegeven in onze locale gemeenschap en daarmee ook de Lionsorganisatie heeft versterkt.

Bartjan Kerklaan † 2 mei 2017
Op 2 mei 2017 ontving Bartjan uit handen van districtsgouverneur Margaret Diekhuis-Kuiper een Melvin Jones. Bartjan Kerklaan is door de jaren heen buitengewoon actief voor onze club. In overeenstemming met het "we serve" gedachtegoed is hij zeer dienstbaar waarbij opvalt dat hij met succes zijn netwerken inschakelt voor de activiteiten die onze club organiseert. Hij een van de stuwende krachten van de MudMakers, ons succesvol ouderkind activiteit. Afgelopen jaar trok dit evenement meer dan 1200 personen. Hiermee is Bartjan niet alleen een lid die we in onze club niet zouden willen missen maar weet hij het Lionisme in onze lokale samenleving en erbuiten op een positieve manier uit te dragen. Bartjan is een van de sleutelfiguren bij onze andere fundraising activiteiten in Pijnacker-Nootdorp. In dit verband zijn te noemen de activiteiten met de basisscholen in onze gemeente zoals de Koningsspelen, de Week van deBeweging en de Sponsor Challenge. Bovendien heeft hij ook de Peace Poster Contest in 2014 in onze gemeente geïntroduceerd en sindsdien georganiseerd.

Contact

President's Slogan

Met elkaar voor mekaar