Bijzondere Functionarissen

Naast de bestuursleden kent onze club ook speciale clubfunctionarissen

-Tail Twister 

-Lions Tamer

-Lief & Leed Lion

-Milieu Officer

Hans Hoven - Milieu Officer
De Milieu Officer heeft belangstelling voor milieuzaken en deelt kennis met zijn clubleden. Hij is contact voor de club met de omgeving. Rechtsreeks naar organisaties en binnen de Lions organisatie met het district en de Stichting Lions en Milieu activiteiten. Hij stimuleert clubleden hun kennis van milieuzaken te vergroten en individueel of als club praktische zaken op milieugebied aan te pakken (lezingen,bedrijfsbezoeken, natuurbehoud, steun aan projecten, deelname symposia).

Contact

President's Slogan

Verleden heb je,
    Toekomst moet je maken!