Bijzondere Functionarissen

Naast de bestuursleden kent onze club ook speciale clubfunctionarissen

-Tail Twister 

-Lions Tamer

-Lief & Leed Lion (vacant)

-ICT coördinator (vacant)

-Milieu Officer (vacant)


Dirk Jan Padmos  - Lions Tamer
Tot de taken van de Lions Tamer behoren: het beheer van de eigendommen van de club, de zorg bij elke bijeenkomst voor een juiste opstelling van tafels en stoelen in de zaal, voor de aanwezigheid van bel en hamer, vaantjes en andere attributen en het erop toezien, dat nieuwe leden regelmatig een plaats kunnen vinden temidden van leden, die al langer lid zijn, waardoor zij zich sneller in de club thuis zullen voelen.

Contact

President's Slogan

Met elkaar voor mekaar