Bijzondere Functionarissen

Naast de bestuursleden kent onze club ook speciale clubfunctionarissen

-Tail Twister 

-Lions Tamer

-Lief & Leed Lion (vacant)

-ICT coördinator (vacant)

-Milieu Officer (vacant)

Michiel Kouwenhoven - Tailtwister
De Tail Twister vervult een functie, waaraan hoge eisen worden gesteld. Het is de taak van de Tail Twister de harmonie, de vriendschap, de levendigheid en het enthousiasme tijdens de bijeenkomsten te bevorderen door middel van gepaste stunts of spelletjes. Daarnaast is de Tail Twister als enige bevoegd aan de leden kleine boetes op te leggen ten gunste van de activiteitenkas, als zij handelen in strijd met de regels van de club, wellevendheid of mores.

Contact

President's Slogan

Met elkaar voor mekaar