Bijzondere Functionarissen

Naast de bestuursleden kent onze club ook speciale clubfunctionarissen

-Tail Twister 

-Lions Tamer

-Lief & Leed Lion (vacant)

-ICT coördinator (vacant)

-Milieu Officer (vacant)

Bijzondere functies

Michiel Kouwenhoven - Tailtwister
De Tail Twister vervult een functie, waaraan hoge eisen worden gesteld. Het is de taak van de Tail Twister de harmonie, de vriendschap, de levendigheid en het enthousiasme tijdens de bijeenkomsten te bevorderen door middel van gepaste stunts of spelletjes. Daarnaast is de Tail Twister als enige bevoegd aan de leden kleine boetes op te leggen ten gunste van de activiteitenkas, als zij handelen in strijd met de regels van de club, wellevendheid of mores.


Dirk Jan Padmos  - Lions Tamer
Tot de taken van de Lions Tamer behoren: het beheer van de eigendommen van de club, de zorg bij elke bijeenkomst voor een juiste opstelling van tafels en stoelen in de zaal, voor de aanwezigheid van bel en hamer, vaantjes en andere attributen en het erop toezien, dat nieuwe leden regelmatig een plaats kunnen vinden temidden van leden, die al langer lid zijn, waardoor zij zich sneller in de club thuis zullen voelen.

Contact

President's Slogan

Met elkaar voor mekaar