Bijzondere Functionarissen

Naast de bestuursleden kent onze club ook speciale clubfunctionarissen

-Tail Twister 

-Lions Tamer

-Lief & Leed Lion

-ICT coördinator 

Bijzondere functies

Michiel Kouwenhoven - Tailtwister
De Tail Twister vervult een functie, waaraan hoge eisen worden gesteld. Het is de taak van de Tail Twister de harmonie, de vriendschap, de levendigheid en het enthousiasme tijdens de bijeenkomsten te bevorderen door middel van gepaste stunts of spelletjes. Daarnaast is de Tail Twister als enige bevoegd aan de leden kleine boetes op te leggen ten gunste van de activiteitenkas, als zij handelen in strijd met de regels van de club, wellevendheid of mores.


Willem Vermeulen  - Lions Tamer
Tot de taken van de Lions Tamer behoren: het beheer van de eigendommen van de club, de zorg bij elke bijeenkomst voor een juiste opstelling van tafels en stoelen in de zaal, voor de aanwezigheid van bel en hamer, vaantjes en andere attributen en het erop toezien, dat nieuwe leden regelmatig een plaats kunnen vinden temidden van leden, die al langer lid zijn, waardoor zij zich sneller in de club thuis zullen voelen.

Frans Lettinga - Lief & Leed Lion
Deze heeft de gehele verzorging van alle attenties in handen. Hij heeft de eindverantwoording. Een goede keuze zou zijn deze verantwoordelijke, maar zeker ook aardige, bezigheid te laten verzorgen door een past president. Hij kan immers bogen op een rijke ervaring in de omgang met de leden van de club en hun dames. Tevens wordt voorkomen dat het betreffende lid in een onmetelijk zwart gat valt.

Robbie Dröge - ICT Coördinator
De ICT Coördinator beheert en coördineert de website, de social media (o.a.. FB, Twitter en LinkedIn), de online boekhoud/facturering applicaties en de creatie en verspreiding van de periodieke nieuwsbrief van onze club.

Contact

President's Slogan

Met elkaar voor mekaar