Wij ondersteunen graag mensen en organisaties met goede ideeën; vooral wanneer die bijdragen aan het oplossen van achterstandssituaties in onze eigen regio. 

Heb je een goed idee? 

Jouw idee ontvangen wij graag per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanpak Aanvragen 
Onze Lions Club kent donaties toe aan goede doelen. Hiervoor hanteren we een aantal vuistregels om zeker te stellen dat we op de juiste manier te werk gaan en om ook een duidelijk en herkenbaar beleid naar de buitenwereld te verkrijgen. Aanvragen worden in eerste instantie getoetst door het Goede Doelen Team aan de criteria die aansluiten bij de uitgangspunten van onze Lions Club. Dit team heeft het mandaat uitgaven/schenkingen t.b.v. een goed doel te doen tot maximaal €1.500 per schenking voor zo ver het saldo van de fundraisingreserve boven de €7.500 bedraagt. Afwijkingen (schenking meer dan €1.500 en/of saldo van de fundraisingreserve is lager dan €7.500) na goedkeuring van de ledenvergadering. 

Hieronder is globaal beschreven hoe een aanvraag wordt aangepakt.

Onderscheid
Aanvragen worden onderscheiden in:

 • ”Lions” aanvragen: van of via andere Lionsclubs of naast hogere organen en serviceclubs (bijv. Rotary)
 • ”Kern” aanvragen: van of via anderen dan hierboven.

Behandeling van de aanvragen gebeurt door:

 • het Bestuur voor ”Lions” aanvragen
 • Het Goede Doelen Team voor ”Kern” aanvragen

Aanvragen die bij de leden van de club binnenkomen worden volgens het bovenstaande doorgestuurd naar de direct betrokkenen: het Bestuur (secretaris) of het Goede Doelen Team (voorzitter = Vice President binnen het Bestuur). Deze 2 contactpersonen zijn verantwoordelijk voor een eerste response als hieronder besproken en verdere opvolging.

De afhandeling van de "Lions" aanvragen wordt hier verder niet besproken en het volgende behandelt derhalve alleen de "Kern" aanvragen. 

Afhandeling “Kern” Aanvragen
Elke aanvraag zal een directe response krijgen; dit zal een standaard e-mail zijn (een brief in andere gevallen) waarin ontvangst bevestigd wordt met als richting voor verdere behandeling dat de aanvrager alleen bij positief besluit voor ondersteuning hierover bericht krijgt. 

Rekening houdend met de “Checklist doelen voor fundraising” zal het team die goede doelen die zij daarvoor geschikt achten, voor ondersteuning voordragen aan de club. Ondersteuning kan bestaan uit:

 • Kiezen als "goede doel" voor de grote fundraisingacties (Lions Night en soortgelijke acties)
 • Financiële bijdragen uit de clubkas
 • Andere acties

Checklist Doelen voor Fundraising

Als filter vooraf geldt:
Komt het doel globaal genomen sympathiek over, en is de inhoud en onderbouwing duidelijk wat betreft:

 • wat te bereiken en
 • hoe wat betreft fysieke inzet & financiering?

Hierna worden een vijftal uitgangspunten als leidraad gehanteerd voor de evaluatie, gevolgd door het toepassen van wegingscriteria. Bij een goede score wordt het doel ingebracht in de ledenvergadering.

Uitgangspunten

 • Er dient sprake te zijn van een achterstandssituatie.
 • Het doel wordt niet gezien als “normale” zorgtaakstelling van de Nederlandse overheid (uiteraard geldt dit niet voor doelen in bijv. ontwikkelingslanden).
 • Beperkte overhead; opbrengst komt in overwegende mate ten goede aan het doel (kortom rendement is hoog).
 • Laag of geen risico dat de opbrengst niet ter plekke aankomt.
 • Feedback /exposure van club en doel is positief.

Wegingscriteria (in volgorde van belangrijkheid) 

 • Lokaal doel.
 • Doel niet lokaal, maar wel lokaal geïnitieerd.
 • Is doel in het kader van Lions Nederland een aanbevolen of actueel doel
 • Is doel in het kader van Lions Internationaal (Oakbrook) een doel waarvoor expliciet aandacht en steun wordt gevraagd?
 • Cultuurhistorisch belang? (aandacht voor het bewaren of herstellen van het plaatselijke erfgoed?)
 • Kunnen we ons als club met het doel (vrij) exclusief onderscheiden?
 • Is meerjarige steun mogelijk (o.b.v. ontwikkelingsvisie/lange termijn programma)?

N.B.

Bij Fundraising activiteiten zullen wij in principe 10% van het behaalde resultaat en/of het geld dat meer is dan het beoogde resultaat aanwenden voor andere lokaal gebonden aangedragen goede doelen. 

 

Contact

President's Slogan

Verleden heb je,
    Toekomst moet je maken!